Υπάρχει Λύση

Οι STEWARDS δημιουργήθηκαν για να ενημερώσουν και να υλοποιήσουν το εναλλακτικό μοντέλο
της Υπεύθυνης Διαχείρισης και Διακυβέρνησης.

Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση

Εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία της Υπεύθυνης Διαχείρισης-Διακυβέρνησης.

Ανάπτυξη open-source πόρων για μια προσιτή προσέγγιση προς την Υπεύθυνη Διαχείριση-Διακυβέρνηση.

Ευαισθητοποίηση του κοινού: Η ενημέρωση είναι απαραίτητη ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα. Οι πελάτες προτιμούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες που ανήκουν σε εταιρείες Υπεύθυνης Διαχείρισης και οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν για μια εταιρεία με προτεραιότητα στην αποστολή της.

Προσδιορισμός και προσέλκυση ατόμων και εταιρείων με γνώμονα το σκοπό εργασίας, μέσω networking, συνεδρίων, μέσων ενημέρωσης, δημοσιεύσεων, εκδηλώσεων, διαλέξεων, ομιλιών και ενός δικτύου πρεσβευτών της μεθοδολόγιας.

Υποστήριξη της δημιουργίας των πρώτων εταιρειών Υπεύθυνης Διαχείρισης στην Ελλάδα.

Έρευνα: συνεργασία με πανεπιστήμια και think-tanks για την ανάλυση των θετικών επιπτώσεων σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τη μεθοδολογία της Υπεύθυνης Διαχείρισης.

Παροχή Συμβουλών, Δημιουργία Συστημάτων και Υποστηρικτικών Εργαλείων

Παροχή πρακτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και εφαρμογή:

Νομικής τεκμηρίωσης κατάλληλης για το ελληνικό νομοθετικό σύστημα (καταστατικό, συμφωνία μετόχων, δομή Golden Share κ.λπ.).

Πρακτικών και συστημάτων διακυβέρνησης και διαχείρισης (μοντέλο οργάνωσης).

Εκπαιδευτικών διαδικασιών για τους εργαζόμενους για την επιτυχή μετάβαση σε ρόλο διαχειριστών.

Εργαλείων διαβούλευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δικτύου με οργανισμούς που έχουν ήδη υιοθετήσει την Υπεύθυνη Διαχείριση.

Πιστοποίησης Stewardship.

Δικτύου εξειδικευμένων δικηγόρων, λογιστών και φοροτεχνικών για την υποστήριξη της αρχικής υλοποίησης.

Λύσεων οικονομικής διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Προσέλκυση και ενεργοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων

Εκπαίδευση υποψήφιων επενδυτών σχετικά με το εταιρικό μοντέλο Υπεύθυνης Διαχείρισης.

Δικτύωση και διασύνδεση οργανισμών Υπεύθυνης Διαχείρισης με επενδυτές προσανατολισμένους στον σκοπό.

Crowdfunding

Υποστήριξη επενδυτών με στόχο την εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των επενδύσεων τους τόσο σε Νεοφυείς εταιρείες (Start-ups) όσο και σε εδραιωμένους οργανισμούς που ακολουθούν το μοντέλο της Υπεύθυνης Διαχείρισης.

Ενεργοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων προς οργανισμούς Υπεύθυνης Διαχείρισης.