Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Με την επίσκεψη, την πλοήγηση και την παραμονή σας στην ιστοσελίδα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «STEWARDS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Stewards» (η “Ιστοσελίδα”) αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, video, αρχεία.

Περιεχόμενο και ορθότητα πληροφοριών

Η ιστοσελίδα της «Stewards» περιέχει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν την ίδια, τους σκοπούς της και τις κοινωφελείς δράσεις που πραγματοποιεί. Τα περιεχόμενα αυτά παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση του κοινού. Παρά το ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών δεν μπορούμε να τις εγγυηθούμε. Η «Stewards» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών ως προς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.stewards.gr, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί ιδιοκτησία της «Stewards». Οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο (όπως, ενδεικτικά, κείμενα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, κτλ.) περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, παρουσίαση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων που εμφανίζεται σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών, απαγορεύεται.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της «Stewards» ή ιδιοκτησία τρίτων οργανισμών, κατά περίπτωση. Το εμπορικό σήμα «Stewards» αποτελεί ιδιοκτησία της «Stewards» που προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Αποποίηση Ευθύνης

Η «Stewards» αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα, τυχαία ή ως συνέπεια, ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω αυτής. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Σε κάθε περίπτωση, η «STEWARDS» αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων (links) που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter

Η ιστοσελίδα www.stewards.gr στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, ;έχει την δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του να παύσει η αποστολή τους με χρήση του σχετικού ηλεκτρονικού ενημερωτικού μηνύματος που του αποστέλλεται από την www.stewards.gr

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η ιστοσελίδα www.stewards.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε κάθε περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.stewards.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί μέρος της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας www.stewards.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.