Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «STEWARDS» (η «Οργάνωση») γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη δράση μας όσο και αυτών που την υποστηρίζουν, αλλά και των ίδιων των ωφελούμενων από τις δράσεις μας. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, διαχειριζόμαστε, διαβιβάζουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται στο διαδικτυακό τόπο www.stewards.gr και ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή μια οικιακή συσκευή ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Ακολουθούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου συναφείς με τις πρακτικές και υπηρεσίες του www.stewards.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του www.stewards.gr, καθώς παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τα εξής στοιχεία:

  • Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του ιστοτόπου www.stewards.gr συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας newsletter
  • Πληροφορίες που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνία σας με εμάς, είτε απευθείας είτε μέσω του ιστοτόπου μας
  • Πληροφορίες όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα «Cookies»

Cookies

Η ιστοσελίδα www.stewards.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασής σας όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.stewards.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, αναλόγως του περιηγητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari
Opera

Για ποιους σκοπούς και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι διαχειριστές του www.stewards.gr δύνανται να τηρούν αρχείο και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στο διαδικτυακό τόπο. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος όρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – «GDPR»)

Εάν κάνετε εγγραφή στο www.stewards.gr (για την αποστολή newsletter), τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υπόκεινται σε διαχείριση για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως:

  • για την ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και νέα που αφορούν στην Οργάνωση με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
  • για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σας σχέσης με την Οργάνωση,
  • για την εκπλήρωση των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία (π.χ. νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, φορολογική, κ.λπ.),
  • για σκοπούς αρχειοθέτησης
  • για στατιστικούς σκοπούς
  • για την επικοινωνία της Οργάνωσης με εσάς όποτε το κρίνουμε απαραίτητο
  • για την ενημέρωση ή την εξυπηρέτησή σας ή κατόπιν αιτήματός σας

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στη “Stewards ΑΜΚΕ” μέσω email στο www.stewards.gr και να ζητήσετε επιπλέον ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων καθώς και για τους σκοπούς και μέσα επεξεργασίας αυτών από την Οργάνωσή μας.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Οι διαχειριστές του www.stewards.gr δεν προβαίνουμε ούτε θα προβούμε σε πώληση ή εν γένει διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων σε κανένα τρίτο φορέα. Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν υπάρχει η ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους σε τρίτα πρόσωπα) προκειμένου να σας αποστείλουμε μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανακοινώσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικό με τις δράσεις της Οργάνωσης .

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν 4624/2019 – εφαρμοστικός νόμος του ΓΚΠΔ), ενδέχεται να απαιτηθεί η κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές, εισαγγελικές και διοικητικές ή ανεξάρτητες Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.

Όλοι οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.stewards.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό κείμενο, εδώ: https://stewards.gr/terms-of-use/.

Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και να μας ενημερώσουν για τυχόν ενστάσεις που έχουν στο

Στοιχεία και Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «STEWARDS» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών. Προσδιορίζουμε τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζεται να συλλέξουμε από εσάς έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των φιλανθρωπικών μη κερδοσκοπικών προγραμμάτων και δράσεών μας. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ως κάτωθι:

Το δικαίωμα της πρόσβασης
Μπορείτε να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία μας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων περιορισμών του Κανονισμού και του νόμου, οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωμα αυτό εντός ενός (1) μήνα ή μετά από παράταση ενός επιπλέον (1) μήνα, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το δικαίωμα για διόρθωση
Μπορείτε να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς ή να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.

Το δικαίωμα της διαγραφής
Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από τα αρχεία μας είτε με την επιλογή συνδέσμου διαγραφής (“unsubscribe”) που εμφανίζεται σε ευδιάκριτο σημείο στο κάτω μέρος όλων των μηνυμάτων (newsletter) που λαμβάνετε είτε ενημερώνοντας μας μέσω e-mail στο

Τα δεδομένα σας θα διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή του περιορισμούν της περιόδου αποθήκευσης, θα διατηρούνται δε μόνο εφόσον το επιβάλλει ο Κανονισμός ή ο νόμος για τους λόγους και το χρονικό διάστημα που νπροβλέπονται σε αυτούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν με τρόπομώστε να μην μπορούν να αποκατασταθούν ή αναπαραχθούν.

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας όταν:

α. επικαλείστε την ανακρίβειά τους και για όσο εξετάζουμε το σχετικό αίτημα,

β. η επεξεργασία είναι παράνομη,

γ. τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα, αλλά μας ζητάτε την τήρησή τους για νομικές σας αξιώσεις, δ. έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και για όσο εξετάζουμε την ύπαρξη υπέρτερου έννομου συμφέροντος.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης)
Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων
Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με τη συγκατάθεσή σας ή με βάση τη συμβατική μας σχέση. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες αυτές σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν κρίνετε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας από μέρους μας δεν συμφωνεί με τις επιταγές του Κανονισμού.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού και εξασφαλίζοντας την τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προς εκπλήρωση των αναφερόμενων στην παρούσα σκοπών. Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας θα χρήζουν μόνο της απαραίτητης επεξεργασίας και θα παραμένουν ασφαλή σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού.

Επικαιροποίηση – Τροποποίηση Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «STEWARDS» δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η τροποποιημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα μας. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε για αυτές πριν τεθούν σε ισχύ μέσω της ιστοσελίδας μας με κατάλληλη επισήμανση. Οι αλλαγές δε αυτές θα καταλαμβάνουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης/επικαιροποιημένης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.