Προωθούμε την Κοινωνική Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα με επίκεντρο τον σκοπό

Η Αποστολή μας

Είμαστε μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος οργανισμών Υπεύθυνης Διαχείρισης στην Ελλάδα


ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας σχετικά με το μοντέλο steward-ownership ως μια επιτυχημένη εναλλακτική λύση στα συμβατικά μοντέλα ιδιοκτησίας


δημιουργώντας συστήματα και υποστηρικτικά εργαλεία που θα ενισχύουν και θα διευκολύνουν την εφαρμογή του


προσελκύοντας και ενεργοποιώντας επενδυτικά κεφάλαια ώστε να καταστεί δυνατή
α) η χρηματοδότηση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
β) η μετάβαση εδραιωμένων επιχειρήσεων στο μοντέλο του steward-ownership

Το Όραμά μας


Το όραμά μας είναι μια οικονομία που υπηρετεί πρώτα και κύρια τους πολίτες και την κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα σέβεται και προστατεύει τον πλανήτη.

Υποστηρικτικοί Οργανισμοί